ÁSZF

Közzététel időpontja: 2014.04.20.

A First Voice Kft. Általános Szerződési Feltételei

Definíciók

First Voice Kft. : Szolgáltató

Ügyfél: Megrendelő

Jelen ÁSZF dokumentum szabályozza a Szolgáltató által Megrendelői részére nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit. Jelen Felhasználási Feltételek szabályozza továbbá Szerződő felek jogait és kötelezettségeit, illetve e tekintetben egyéb lényeges feltételeket és körülményeket, amelyeket a külön megállapodás esetlegesen nem tartalmaz.

I. Általános feltételek minden szolgáltatásra vonatkozóan

1. Amennyiben a Felek külön szerződésben ellenkezőleg nem állapodnak meg Szolgáltató általános szabályként a weboldal funkcionális működésére 2 hónap teljes körű garanciát vállal, amely az átadás napjától számítandó. A teljes körű garancia abban az esetben érvényes, amennyiben Megrendelő a Vállalkozó által üzemeltetett szerveren tárolja a weboldalt és harmadik félnek külső hozzáférést nem biztosít ahhoz. Amennyiben Megrendelő saját vagy külső szolgáltatónál üzemeltetett szerveren tárolja a weboldalt, a garancia az átadáskor készült biztonsági mentés visszaállítására korlátozódik. Külső szerveren való tárolás esetén Felek kifejezetten kizárják Szolgáltató felelősségét meghibásodás, adatvesztés és bármilyen egyéb hiba elhárítása esetén, amely az átadás után jelentkezik.

2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a szerződéskötéskor vagy az ajánlatelfogadáskor megjelölt e-mail elérhetőségre küldi elektronikusan az esetleges fizetési felszólításokat, továbbá tudomásul veszi, hogy az esetleges pénzfizetési kötelezettség 15 napot meghaladó késedelme esetén a fizetési felszólítási értesítő kiküldése után a kintlévőség beszedése a Vállalkozó követeléskezelő és behajtó partner cégének kerül átadásra és az ebből eredő díjak és jutalékok megfizetése teljes mértékben az Ügyfelet terhelik.

3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónál elektronikus számlázás van gyakorlatban és Szolgáltató a székhelye szerinti jogszabályoknak megfelelően pdf formátumú e-számlát biztosít, amelyet e-mail-ben továbbít Megrendelő részére.

II. Weboldal, portál, webáruház és egyéb internetes alkalmazás vagy oldal (továbbiakban összefoglaló néven Weboldal) készítésre vonatkozó általános szerződési feltételek

1. Webtárhely követelmények: Amennyiben a Megrendelő külső, nem a Vállalkozótól igényelt szerveren, vagy webhostingon kívánja tárolni az elkészült Weboldalt, ezt a szerződéskötést követően köteles jelezni a Vállalkozó felé, és az alábbi technikai paramétereket biztosítani Vállalkozó számára a weboldal telepítéséhez: PHP5, MySQL, PHPMyAdmin, UTF8, php mail függvény támogatás, F info.

2. Szavatosság, garancia: Szolgáltató a weboldal funkcionális működésére alapesetben – amennyiben Szolgáltató és Megrendelő közötti szerződés máshogyan nem rendelkezik – 2 hónap teljes körű garanciát vállal, amely az átadás napjától számítandó. A teljes körű garancia abban az esetben érvényes, amennyiben Megrendelő a Vállalkozó által üzemeltetett szerveren tárolja a weboldalt és harmadik félnek külső hozzáférést nem biztosít ahhoz. Amennyiben Megrendelő saját vagy külső szolgáltatónál üzemeltetett szerveren tárolja a weboldalt, a garancia az átadáskor készült biztonsági mentés visszaállítására korlátozódik.

3. Böngészők, platformok: Szolgáltató az alábbi böngészők legújabb és legújabbnál eggyel régebbi verziószámú változataira optimalizálja Megrendelő számára készített weboldalakat: Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome, Safari.

4. Külső rendszerek: Szolgáltató külső rendszerekkel (pl.: hírlevélküldő rendszerek, CRM rendszerek, közösségi oldalak, pl.: Facebook, Twitter, Instagram, az online fizetési rendszerek, raktárkészlet kezelő és számlázórendszerek, vállalatirányítási rendszerek illetve bármilyen egyéb nem Szolgáltató által fejlesztett rendszer) való integráció és kapcsolódás esetén nem vállal felelősséget a külső rendszerek működéséért, esetleges hibáiért és azok időbeli változásának következményeként felmerülő hibákért illetve esetleges működésképtelenségért. Amennyiben az egyedi szerződés másként nem rendelkezik, Szolgáltató a külső rendszerek működésében kiindulópontnak az adott fejlesztésről szóló szerződés aláírásának napján esedékes állapotot tekinti.

 

A tárhely szolgáltató elérhetősége:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Levelezési cím: Budapest, XIII. kerület, Visegrádi utca 80/A.

Email cím: support@tarhely.eu